دفتر امور اجتماعي و فرهنگي
شماره خبر: 67348
تاریخ انتشار: 1397/02/26 14:05
بازدید مدیر کل دفتر امور اجتماعی ،فرهنگی استانداری فارس از کانون اصلاح و تربیت
به گزارش روابط عمومی دفتر امور اجتماعی فرهنگی استانداری فارس خانم معلم با همکاری و همراهی دستگاههای اجرایی از کانون اصلاح و تربیت بازدید نمودند.مدیرکل دفتر امور اجتماعی ،از کانون اصلاح و تربیت بازدید و در یک دیدار چهره به چهره با نوجوانان مسائل و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داد

در این بازدید رئیس کانون و مسئولین فرهنگی و تربیتی کانون وی را همراهی و گزارشی مختصر در خصوص فعالیتهای جاری و برنامه ریزی های انجام گرفته در خصوص پرورش فکری نوجوانان ارائه نمودند

مدیر کل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری فارس اظهار داشت : کانون اصلاح و تربیت محل نگهداری نوجوانان و جوانانی است که در شرایط نامناسب و عدم توجه  در خانواده های بد سرپرست و یا بی سرپرست رشد میکنند و دچار تنگناهها و ناهنجاریها ی جامعه میشوند و این افراد بیگناه ناخواسته مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار میگیرند .

معلم در راستای گسترش سطح آموزشی تصریح کرد  : در میان مددجویان نوجوان استعداد های نهفته است و میتوان با آموزش صحیح ، این استعداد ها را در مسیر درست استفاده نمود و آن را تبدیل به فرصت کنیم از این رو که یکی از بزرگترین مشکلات و معضلات این کانون کمبود مربی و آموزش این نوجوانان  بود از دستگاههای فرهنگی ، سازمانهای مردم نهاد ، فنی حرفه ای و آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد خواست تا توجه و اهتمام ویژه ای به این نوجوانان داشته باشند چرا که این نوجوانان با آموزش و اصلاح و تربیت صحیح میتوانند سرمایه ها ی ارزشمند و آینده سازان جامعه باشند  .

معلم  ضمن بازدید از تمام مجموعه کانون اصلاح وتربیت از فعالیت های صورت پذیرفته شده در امر اصلاح و تربیتی واز تلاش بی وقفه مدیر کل اداره زندان های استان فارس و کلیه کارکنان این مجموعه قدر دانی نمود و از دستگاههای اجرایی و متولیان امر خواست تابا حمایت واهتمام ویژه ای به این نوجوانان در جهت کاهش آسیب های اجتماعی تلاش کنند.

رئیس زندان اصلاح و تربیت در بحث درمان و مراقبت های بزشکی از مسول حوزه علوم پزشکی استانداری خواست که در اسرع وقت با دانشگاه محترم علوم پزشکی جهت درمان و کمبود برخی لوازم پزشکی این کانون همکاری و توجه بیشتری داشته باشند.

خانم بتول معلم